شرکت مهندسی فراسنجش | آزمایشگاه کالیبراسیون یزد
شرکت مهندسی فراسنجش | آزمایشگاه کالیبراسیون یزد
شرکت مهندسی فراسنجش | آزمایشگاه کالیبراسیون یزد

آزمایشگاه های کالیبراسیون فراسنجش

  • آزمایشگاه کالیبراسیون دما و رطوبت

  • آزمایشگاه کالیبراسیون فشار

  • آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد

  • آزمایشگاه کالیبراسیون جرم

  • آزمایشگاه کالیبراسیون حجم

  • آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو ، گشتاور و سختی

  • آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی

  • آزمایشگاه کالیبراسیون الکتریک

ثبت درخواست مشاوره

برای دریافت مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل و ثبت درخواست را بزنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس بگیرند …

1100

مــشــتـری

18

سـال فـعـالـیـت

6

پـرسـنـل فـنـی

200

تجهیزات قابل کالیبراسیون